• Dịch Vụ Đặt Sonde Dạ Dày

    18/06/2022

    Đặt sonde dạ dày (còn gọi là Đặt ống thông sonde dạ dày, Đặt ống thông dạ dày) là một thủ thuật y khoa,...

  • Dịch Vụ Đặt Sonde Tiểu

    02/05/2022

    Đặt sonde tiểu (hay còn là Đặt sonde niệu đạo-bàng quang) là kỹ thuật sử dụng một ống thông đặt từ lỗ niệu đạo...

Tin tức mới
Đăng ký nhận tư vấn
Vui lòng để lại thông tin và nhu cầu của Quý khách để được nhận tư vấn