Bs Trần Hồng Anh

Họ tên BS: Bs Trần Hồng Anh

Chuyên ngành: chuyên khoa da liễu

8 năm trong điều trị da liễu bệnh học và thẩm mỹ

Công tác thực hành da liễu tại bệnh viện da liễu TP Hồ Chí Minh 2016-2018

Hợp tác hành nghề tại phòng khám Nitipon của Thái Lan từ 20219 – 2022

Hợp tác hành nghe tại phòng khám Phú Đức từ 2022 đến hiện tại

Các chứng chỉ về laser, chăm sóc da, thủ thuật da Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh chuyên khoa da liễu

Tin tức mới
Đăng ký nhận tư vấn
Vui lòng để lại thông tin và nhu cầu của Quý khách để được nhận tư vấn